Näringsdelegation 15.11.2023-14.11.2026

från 1.12.2023 | Generalsekreterare Satu Jyväkorpi
Statens näringsdelegation c/o Livsmedelsverket
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, tel. +358 29520 4262
satu.jyvakorpi [at] ruokavirasto.fi

 

Näringsdelegations medlemmarna

Ordförande

Generaldirektör Leena Räsänen
Livmedelverket
Mustialankatu 3, 00790 Helsingfors
t. 029 530 0400, e-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi
www.ruokavirasto.fi
 

Vice ordförande

Generaldirektör Mika Salminen
Institutet för hälsa och välfärd
PL 30, 00271 Helsingfors
t. 029 524 8454, e-post:förnamn.efternamn@thl.fi
www.thl.fi

 

Andra medlemmar:

Professor Maijaliisa Erkkola, Helsingfors universitet,
Elintarvike-ja ravitsemustieteiden osasto 
PL 66, 00014 Helsingfors universitet
t. 029 415 8273, 050 416 0389, e-post: förnamn.efternamn@helsinki.fi
www.helsinki.fi
 
Direktör för livismedelssäkerhet Sebastian Hielm
Jord- och skogsbruksministeriet 
PL 30, 00023 Statsrådet
t.029 516 2305, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi
www.mmm.fi
 
Konsultativ tjänsteman Minna Huttunen,
Jord- och skogsbruksministeriet,
PL 30, 00023 Statsrådet
t. 0295 16 2384 , 050 595 7848, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi
www.mmm.fi
 
Konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio, Social- och hälsåvårdsministeriet 
PL 33, 00023 Statsrådet
t. 050 554 4419, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi
www.stm.fi
 
Professor Ursula Schwab, Östra Finlands Universitet,
PL 1627, 70211 Kuopio
t. 029 445 4528, e-post: förnamn.efternamn@uef.fi
www.uef.fi
 
Professor Satu Lahti,  Åbo universitet
20014 ÅBO UNIVERSITET 
t. 02 333 8383,  040 701 2386, e-post: förnamn.efternamn@utu.fi
www.utu.fi
 
Forskningsprofessor Suvi Virtanen, Institutet för Hälsa och välfärd,
PL 30, 00271 Helsingfors
t. 029 524 8729, e-post: förnamn.efternamn@thl.fi
www.thl.fi
 
Specialexpert Marjo Misikangas, Livsmedelsverket
Mustialankatu 3, 00790 Helsingfors
t. 029 530 0400, 050 462 4078, e-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi
www.ruokavirasto.fi
 
Specialforskare Juha-Matti Katajajuuri, Naturresursinstitutet (Luke)
PL 2, 00791 Helsingfors Naturresursinstitutet (Luke)
t. 029 532 6219, e-post: förnamn.efternamn@luke.fi
www.luke.fi
 
Generalsekreterare Marjaana Lahti-Koski, Hjärtförbundet 
PL 50, 00621 Helsingfors
t. 09 7527 5225, 050 359 1211, e-post: förnamn.efternamn@sydanliitto.fi
www.sydanliitto.fi
 
Undervisningsråd Marjaana Manninen, Utbildningsstyrelsens
PL 380, 00531 Helsingfors
t.029533 1142 040 348 7265, e-post: förnamn.efternamn@oph.fi
www.oph.fi
 
Professor Johanna Mäkelä, Helsingfors unversitet
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
t+358503185205, +358294129691, e-post: förnamn.m.efternamn@helsinki.fi
www.helsinki.fi
 
Forskningschef Satu Männistö, Institutet för Hälsa och välfärd,      
PL 30, 00271 Helsingfors
t. 029 524 8594, e-post: förnamn.efternamn@thl.fi 
www.thl.fi 
 
Forskare Nina Nevanperä, Arbetshälsoinstitutet
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS
t.+358 30 474 6015, e-post: förnamn.efternamn@ttl.fi
www.ttl.fi
 
Överdirektör Janne Nieminen, Livsmedelsverket, 
Mustialankatu 3, 00790 Helsingfors
t. 029 530 0400, sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
www.ruokavirasto.fi
 
Näringsterapeut Nina Halonen
Ammattikeittiöosaajat
e-post: förnamn.efternamn@espoocatering.fi
https://www.amko.fi/
 
 
Sidan har senast uppdaterats 4.1.2024