Hur får jag ett nytt hygienpass?

Hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket genomför ombeställningar av hygienpass till exempel då hygienpasset har förkommit eller om namnet har ändrats. Märk väl att det inte går att beställa hygienpass från Livsmedelsverket.

Om du har klarat hygienpasstestet och du inte får något hygienpass från din hygienpasstestare, kontakta din egen testare direkt så snart som möjligt efter testet. Du kan klargöra detta med din testare. Vid behov kommer testaren att beställa ett hygienpass till dig igen.

Obs! Från och med 1.1.2020 beviljas hygienpass inte på basis av lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen (livsmedelslagen 297/2021). Hygienpass som har beviljats före 31.12.2019 på basis av examen eller utbildning är giltigt om hygienpasset finns kvar och personuppgifterna är oförändrade. Det går inte att ombeställa hygienpass på basis av examen eller utbildning. För att få ett nytt hygienpass måste man godkänt genomföra hygienpasstestet.

Den ena delen av hygienpasset (kortet eller pappersintyget) har förkommit

 1. Kontakta vilken som helst av Livsmedelsverkets hygienpasstestare.
 2. Leverera den del av hygienpasset du har kvar (kortet eller pappersintyget) till hygienpasstestaren.
 3. Hygienpasstestaren beviljar dig ett nytt hygienpass.

Båda delarna av hygienpasset (både kortet och pappersintyget) har förkommit och det har gått mindre än 5 år sedan hygienpasstestet

 1. Kontakta den av Livsmedelsverkets hygienpasstestare vars hygienpasstest du deltog i och som beviljade dig det ursprungliga hygienpasset.
 2. Om du har genomfört hygienpasstestet för mindre än 5 år sedan kan din hygienpasstestare bevilja dig ett nytt hygienpass.
  • Din testare har arkiverat din testblankett och kan bevilja dig ett nytt hygienpass på basis av samma blankett.
  • Testarens är skyldig att arkivera de handlingar som ligger till grund för beviljandet av hygienpass (till exempel testblanketten) i fem års tid från det datum då hygienpasset beviljades.

Båda delarna av hygienpasset (både kortet och pappersintyget) har förkommit och det har gått mer än 5 år sedan hygienpasstestet

Hygienpasstestet måste genomföras på nytt.

 

Delar av hygienpasset hittades

Upphittade hygienpass levereras till Livsmedelsverket som levererar dem till de hygienpasstestare som har beviljat dem. Testare håller dem i 3 månader.

Det ena eller båda delarna av hygienpasset (kortet och pappersintyget) finns kvar

 1. Kontakta vilken som helst av Livsmedelsverkets hygienpasstestare.
 2. Leverera båda delarna av hygienpasset (kortet eller pappersintyget) eller den del som finns kvar till hygienpasstestaren.
 3. Leverera ett officiellt intyg där ändringen av namn eller födelsedatum framgår till hygienpasstestaren. Leverera det antingen i pappersformat eller elektroniskt. Intyget kan vara:
  • ett intyg eller ämbetsbevis beviljat av polisen, magistraten, Befolkningsregistercentralen eller församlingen.
  • ett intyg över personuppgifterna från Suomi.fi-tjänsten, av vilket nuvarande och tidigare namn eller födelsedatum framgår
  • gammalt och nytt identitetsbevis.
 4. Hygienpasstestaren beviljar dig ett nytt hygienpass.

Båda delarna av hygienpasset (både kortet och pappersintyget) har förkommit och det har gått mindre än 5 år sedan hygienpasstestet

 1. Kontakta den av Livsmedelsverkets hygienpasstestare vars hygienpasstest du deltog i och som beviljade dig det ursprungliga hygienpasset.
 2. Leverera ett officiellt intyg där ändringen av namnet eller födelsedatumet framgår till hygienpasstestaren. Leverera det antingen i pappersformat eller elektroniskt. Intyget kan vara:
  • ett intyg eller ämbetsbevis beviljat av polisen, magistraten, Befolkningsregistercentralen eller församlingen.
  • Ett intyg över personuppgifterna från Suomi.fi-tjänsten, av vilket nuvarande och tidigare namn eller födelsetid framgår
  • gammalt och nytt identitetsbevis.
 3. Om du har genomfört hygienpasstestet för mindre än 5 år sedan kan din hygienpasstestare bevilja dig ett nytt hygienpass.
  • Din testare har arkiverat din testblankett och kan bevilja dig ett nytt hygienpass på basis av samma blankett.
  • Testarens är skyldig att arkivera de handlingar som ligger till grund för beviljandet av hygienpass (till exempel testblanketten) i fem års tid från det datum då hygienpasset beviljades.

Båda delarna av hygienpasset (både kortet och pappersintyget) har kommit bort och det har gått mer än 5 år sedan hygienpasstestet

Hygienpasstestet måste genomföras på nytt.

 1. Når du får ditt hygienpass av hygienpasstestaren, kontrollera genast att ditt namn och ditt födelsedatum är korrekta.
 2. Kontakta omedelbart din hygienpasstestare ifall ditt namn eller ditt födelsedatum är felaktiga.
 3. Leverera båda delarna av hygienpasset (kortet och pappersintyget) till hygienpasstestaren.
 4. Hygienpasstestaren kontrollerar hur du har antecknat ditt namn och ditt födelsedatum på Livsmedelsverkets testblankett.
 5. Hygienpasstestaren beviljar dig ett nytt hygienpass med de uppgifter om namn och födelsetid som du själv har antecknat på Livsmedelsverkets testblankett vid hygienpasstestet.

Den ena eller båda delarna av hygienpasset (kortet och pappersintyget) är trasig eller i dåligt skick

 1. Kontakta vilken som helst av Livsmedelsverkets hygienpasstestare.
 2. Leverera båda delarna av hygienpasset (kortet eller pappersintyget) eller den del som finns kvar till hygienpasstestaren. Obs! Ifall du bara har kvar den ena delen av hygienpasset ska alla identifieringsuppgifter finnas kvar på passet (uppgifter om deltagarens namn och födelsetid, testarens ID-nummer/namn, testdatum, serienummer). Om någon av dessa uppgifter saknas kan testaren inte bevilja dig ett nytt hygienpass på basis av den del av det ursprungliga hygienpasset som finns kvar.
 3. Hygienpasstestaren beviljar dig ett nytt hygienpass.

 

Kontaktuppgifter till nästan alla hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket finns i Förteckningen över hygienpasstestare. I förteckningen hittar du de testare som har samtyckt till att deras kontaktuppgifter publiceras.

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. E-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information eller andra känsliga ämnen eller dokument ska skickas till Livsmedelsverket via Turvaviesti-tjänsten. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Sidan har senast uppdaterats 11.9.2023