Hur får man hygienpass?

Samtliga personer som jobbar i en livsmedelslokal och där hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel ska godkänt genomföra ett hygienpasstest för att få hygienpass.

Obs! Hygienpasset beviljas från och med den 10 juni 2024 med ditt fullständiga namn och finska personbeteckning. Om personen ännu inte har en finsk personbeteckning beviljas ett hygienpass med fullständigt namn och födelsedatum. Ändringen gäller även ombeställningar av hygienpass.

Obs! Från och med 1.1.2020 beviljas hygienpass inte på basis av lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen (livsmedelslagen 297/2021).  Hygienpass som har beviljats före 31.12.2019 på basis av examen eller utbildning är fortfarande giltigt om hygienpasset finns kvar och personuppgifterna är oförändrade. Det går inte att ombeställa hygienpass på basis av examen eller utbildning. För att få nytt hygienpass måste man godkänt genomföra hygienpasstestet.

Hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket ordnar hygienpasstest. Du kan kontakta godkända hygienpasstestare direkt för att höra efter om tidtabeller, anmälning och deltagande i hygienpasstestet. Kontakta testarna direkt ifall du vill delta i testet. Livsmedelsverket ordnar inte hygienpasstester.

Hygienpasstestarna ordnar hygienpasstester på olika håll i Finland. Testarna ordnar inte tester utanför Finlands gränser.

Hygienpasstestarna är självständiga aktörer och Livsmedelsverket utövar tillsyn över deras verksamhet. Testarna har rätt att ta ut en avgift av sina kunder för att ordna hygienpasstestet och bevilja hygienpass.

Du hittar testarnas kontaktuppgifter i Förteckningen över hygienpasstestare.

Hygienpass beviljas av hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket. Testaren kan även beställa ett nytt pass till dig, om

  • ditt hygienpass har förkommit eller är trasigt,
  • det finns ett fel på ditt hygienpass eller
  • ditt namn eller födelsedatum har ändrats. 

Livsmedelsverket beviljar inte hygienpass.

Se till att du får det ursprungliga hygienpasset (kort och pappersintyg) från den hygienpasstestare vars test du har genomfört. Det ursprungliga hygienpasset tillhör dig. Lämna inte över den till din egen arbetsgivare till exempel.

Du hittar testarnas kontaktuppgifter i Förteckningen över hygienpasstestare.

Du hittar testarnas kontaktuppgifter i Förteckningen över hygienpasstestare.

Förteckningen är ordnad enligt postnummer med början med det lägsta. Om du önskar information om tidtabeller, anmälning, deltagande och priser för hygienpasstest med mera, kan du kontakta en testare på din egen ort eller i ditt närliggande område till exempel via e-post. I förteckningen hittar du testare som har samtyckt till att deras kontaktuppgifter får publiceras.

Du får mer information och vid behov kontaktuppgifter till hygienpasstestare av Livsmedelsverkets kundtjänst för hygienpass:

 

Servicenummer öppet på tisdagar kl. 9–12. 

Är du en hygienpasstestare? Kontakta oss i första hand via Hygienpass-datasystemet.

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. E-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information eller andra känsliga ämnen eller dokument ska skickas till Livsmedelsverket via Turvaviesti-tjänsten. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Hygienpasstestet kan genomföras i vilken ålder som helst.

Hygienpass är dock specifikt ämnat för arbetare som jobbar i livsmedelslokaler, dvs. personer som enligt lag har rätt att arbeta i Finland. Sådana är huvudsakligen 15 år fyllda personer som självständigt kan ingå ett anställningsförhållande. Personer under 15 år kan anställas för lätt arbete för högst hälften av deras skollovsperiod samt tillfälligt vid sidan av skolarbetet. I sådana fall ingår föräldrarna arbetsavtal för arbetarens del.

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024