I fortsättningen får man hygienpass endast genom att göra ett godkänt hygienpasstest

6. november 2019

Hygienpasset kommer från och med den 1 januari 2020, när livsmedelslagen (23/2006) ändras, inte att fås på basis av en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen. Alla personer som arbetar i livsmedelslokaler och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel måste genomgå ett hygienpasstest med godkänt resultat för att få ett hygienpass.

Att få ett hygienpass på basis av examen eller utbildning har slopats eftersom det har varit en utmaning för hygienpasstestarna att utvärdera om det ingår tillräckligt livsmedelshygien i examen eller utbildningen i fråga. En stor andel studenter i livsmedelsbranschen avlägger hygienpasstestet redan när de studerar. Dessutom är antalet hygienpass som beviljas på basis av examen eller utbildning liten.

Ett hygienpass som tidigare har beviljats på basis av examen eller utbildning är giltigt, om hygienpasset finns kvar. Om båda delarna av hygienpasset, både kortet och papperscertifikatet, tappas måste man avlägga hygienpasstestet med godkänt resultat för att få ett nytt hygienpass.

Livsmedelsverkets godkända hygienpasstestare arrangerar hygienpasstest och beviljar hygienpass. En lista över testarna finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Mera information: överinspektör Satu Meririnne, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi, t. 050 316 0841