Återkallelsen utvidgas ytterligare: Kotivara återkallar fler medvurstpartier

28. mars 2024

Denna återkallelse är ett tillägg på meddelandet som publicerades 13.3.2024. 

Kotivara meddelade 27 mars 2024 att de återkallar fler medvurstpartier i och med de nya testresultaten. Den bakomliggande orsaken är fortfarande att man vid tillverkningen av produkter som återkallas eventuellt använt en köttråvara som kontaminerats med hepatit E-virus.

Återkallelsen gäller nu även följande produkter och partier: Produktnamn / Parti /Bäst före-datum

  • Meetvurstisuikale 1,5 kg / 35527 / 30.1.2024
  • Kartanon Meetvursti 225 g / 35127 / 12.3.2024
  • Venäläinen meetvursti 450 g / 35416 / 26.3.2024
  • Venäläinen meetvursti 450 g  / 35438 / 28.3.2024

Dessa produktpartier har sedan 27.11.2023 varit till salu i detaljhandeln och bland annat i partiaffärer. Återkallelsen gäller även partier vars bäst före-datum redan har passerat, eftersom medvurst eventuellt kan användas även efter bäst före-datum eller frysas.

Mer information om ärendet och anvisningar för konsumenter finns i Kotivaras meddelande (på finska).

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Paula Hietanen, tfn 050 596 9637, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer information
Vad du behöver veta om hepatit E-virus (video, på finska)