För mycket PAH-föreningar i basturökt fläsk

20. juli 2023

Takaladon Liha Oy drar tillbaka ett parti basturökt fläsk från försäljningen. Prover av fläskprodukter har upptäckt PAH-föreningar i en halt som överstiger långt de gränsvärden som tillåts enligt lagstiftningen. Den hälsorisker som produkterna utgör för konsumenterna kan inte uteslutas.

Återkallelsen gäller följande produkter: palvikassler (150 g), palvirulla (200 g) och palvikylki (250 g). Sista användningsdag för alla produkter är 25.7.2023. Produkterna har sålts i S- och K-gruppens butiker i Kymmenedalen.

Mer information: Takaladon Liha Oy:s pressmeddelande, kundservice 044 366 4027 eller myynti@takalato.fi.

Läs mer om PAH-föreningar i livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av specialexpert Arja Heinonen, tfn 050 464 9354, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi