Återkallelsen av produkter av märket Kinder breddas

11. april 2022

Ferrero Scandinavia AB har meddelat att man breddar återkallelsen av produkter av märket Kinder. Ferrero vidtar en omedelbar återkallelse av alla partier som producerats i Belgien. Återkallelsen gäller följande produkter: Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g och Kinder Schoko-bons. Endast de produkter som tillverkats i fabriken i Arlon i Belgien omfattas av återkallelsen.

Nedan följer en lista på produkterna som återkallas. Konsumenter ombes fästa uppmärksamhet vid produktens EAN-kod som finns på förpackningen eller omslaget. På produkterna nämns sannolikt också marknadsföraren Ferrero Scandinavia AB.

Förteckning över infällbara produkter. Detaljerad information finns på företagets hemsida: https://www.ferrero.fi/fc-5510.

Ferrero instruerar konsumenterna så här:

”Vi samarbetar med detaljhandelsaktörerna för att säkerställa att dessa produkter tas bort från handeln. Om du har köpt en sådan produkt, rekommenderar vi att du inte äter av den. Vi ber dem som köpt av produkten bevara produkten och antingen returnera den till inköpsstället eller kontakta vår kundtjänst via responsblanketten på vår webbplats: https://www.ferrero.fi/ferrero-care/

Länk till företagets eget meddelande: https://www.ferrero.fi/fc-5510

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna (chokladägg med olika säsongomslag kan också ännu förekomma på marknaden):

Kinder produkter som nämns i texten.

Kinder produkter som nämns i texten.

Tidigare nyheter om samma ämne 8.4.2022: Kinder-produkter återkallas