Kinder-produkter återkallas

8. april 2022

Ferrero Scandinavia AB har meddelat att man återkallar några partier Kinder-chokladprodukter från handeln. Enligt företaget vidtas återkallelsen som en försiktighetsåtgärd, eftersom det i några länder väckts en misstanke om ett samband mellan dessa produkter och salmonellasmitta. Företaget berättar också att salmonella inte konstaterats i en enda av Kinder-produkterna på marknaden och att företaget inte mottagit någon respons om saken från konsumenterna.

Återkallelsen gäller endast dessa produkter och dessa bäst före-datummärkningar:

  • Kinder Surprise 20g: bäst före-datummärkning mellan 11.7.2022 och 7.10.2022
  • Kinder Surprise 20g pink: bäst före-datummärkning mellan 11.7.2022 och 7.10.2022
  • Kinder Surprise 20g x 3-pack: bäst före-datummärkning mellan 11.7.2022 och 7.10.2022
  • Kinder miniägg: bäst före-datummärkning 21.8.2022
  • Kinder Schoko-Bons: bäst före-datummärkning mellan 25.5.2022 och 19.8.2022

Ferrero instruerar konsumenterna så här:

”Vi samarbetar med detaljhandelsaktörerna för att säkerställa att dessa produkter tas bort från handeln. Om du har köpt en sådan produkt, rekommenderar vi att du inte äter av den. Vi ber dig bevara produkten och kontakta vår kundtjänst: https://www.ferrero.fi/ferrero-care/

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna:
(foto Ferrero)

Kinder-chokladprodukter.

Nya nyheter om samma ämne 11.4.2022: Återkallelsen av produkter av märket Kinder breddas