Genetiskt modifierade livsmedel

Varje livsmedel och djurfoder som innehåller någon genmodifierad (gm) ingrediens är tydligt märkt. Du kan alltså välja vilka produkter du vill ha, utan att i onödan behöva gissa om produkten är genmodifierad eller inte. På butikshyllorna i Finland finns för närvarande nästan inga genmodifierade livsmedel.

Och kom ihåg att ”genmodifierad” är en märkning om produktionssätt. Genmodifierad mat avviker inte till sin sammansättning från vanlig mat.

Hur kan man urskilja en genmodifierad produkt?

Genmodifierade ingredienser syns i förpackningspåskrifterna. Om genmodifierade växter eller ingredienser tillverkade av sådana har använts i tillverkningen i en mängd större än 0,9 %, anges detta på produktens förpackning. Märkningen ”genmodifierad” eller till exempel ”tillverkad av genmodifierad soja” finns i ingrediensförteckningen omedelbart efter den genmodifierade ingrediensen eller efter de ingredienser som är tillverkade av något genmodifierat växtart. Om det inte anges på produkten att genmodifierade ingredienser har använts är produkten inte genmodifierad.

Produkter av animaliskt ursprung (till exempel kött, ägg och mjölk) märks dock inte, även om djuret har utfodrats med genmodifierat foder. Alla gener i fodret bryts ned i djurets ämnesomsättning, också de överförda generna. Om ett svin äter genmodifierat foder blir svinet självt eller dess kött inte genmodifierat.

Man kan också se märkningen ”gmo-fri” (gmo = gentekniskt modifierad organism). Den här frivilliga märkningen betyder att det bevisligen inte har använts genmodifierade ämnen i tillverkningen av produkten eller i produktionen av det animaliska livsmedlet.

Vad betyder genmodifierad?

Genmodifierad betyder en organism, till exempel en växt, vars arvsmassa och egenskaper har modifierats med gentekniska metoder. Genmodifierade livsmedel är tillverkade av genmodifierade ingredienser eller innehåller sådana.

Vanligast är det att använda genteknik i förädlingen av soja och majs. Man överför gener till de här växterna för att göra dem härdiga mot vissa bekämpningsmedel eller för att ge dem motståndskraft mot larver av vissa skadeinsekter. Målet är att åstadkomma odlingsväxter som till exempel tål växtsjukdomar och växtskadegörare bättre och att minska behovet av bekämpningsmedel. Inom den närmaste framtiden kan det också komma ut växter på marknaden med en näringsämnessammansättning som är modifierad i en hälsosammare riktning, till exempel i fråga om sammansättning av fettsyror.

Trygga med stöd av forskning

Genmodifierade livsmedel och foder får inte säljas eller marknadsföras om de inte har beviljats tillstånd i EU. Alla genmodifierade ingredienser genomgår ett strängt förfarande för att bli godkända. I det ingår bland annat ett utlåtande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om den genmodifierade produktens säkerhet. De godkända genmodifierade ämnena har ingen skadlig inverkan på människornas, djurens eller miljöns hälsa. Livsmedelsverket och Tullen har tillsyn över genmodifierade livsmedel och foder i Finland.

Mera information om genetiskt modifierade livsmedel finns i avdelningen Genetiskt modifierade livsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 17.7.2019