Hurdana livsmedel får marknadsföras för bantning

För bantning får marknadsföras endast sådana livsmedel, som i lagstiftningen godkänts för bantning och om vilka kan framföras ett hälsopåstående som hänför sig till viktminskning eller viktkontroll.

 

Livsmedel som i lagstiftningen godkänts för bantning

Komplett kostersättning för viktkontroll är ett livsmedel som i lagstiftningen godkänts för bantningsändamål. Komplett kostersättning är ett energisnålt livsmedel som särskilt planerats för bantande överviktiga eller feta vuxna. Med en komplett kostersättning kan man minska intaget av energi då den ersätter hela dagens kost, dagens alla måltider, men ändå ger tillräckliga mängder essentiella näringsämnen.

Kompletta kostersättningar är avsedda för friska vuxna som bantar på grund av riklig övervikt. Gravida eller ammande kvinnor, unga, äldre eller sjuka personer bör använda kompletta kostersättningar endast med en läkares tillstånd och under dennas övervakning.

En VLCD-produkt, dvs. berätta att en produkt har ett mycket lågt energivärde, kan man kalla en sådan komplett kostersättning, som har ett energivärde under 3 360 kJ (800 kcal) per dag. VLCD är en förkortning av orden ’Very Low Calorie Diet’.

En LCD-produkt, dvs. berätta att en produkt har ett lågt energivärde, kan man kalla en sådan komplett kostersättning, som har ett energivärde på 3 360-5 040 kJ (800-1 200 kcal) per dag. LCD är en förkortning av orden ’Low Calorie Diet’.

 

Livsmedel eller ämnen, för vilka det godkänts ett hälsopåstående som hänför sig till viktminskning eller bantning

Måltidsersättningar är energisnåla livsmedel med vilka man också kan minska det dagliga intaget av energi, men få tillräckliga mängder essentiella näringsämnen. För måltidsersättningar har godkänts två hälsopåståenden som hänför sig till bantning. Om en måltidsersättning sägs ersätta en daglig huvudmåltid, kan man berätta att måltidsersättningen som en del av en energireducerad kost bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Om en måltidsersättning sägs ersätta två dagliga huvudmåltider, kan man berätta att måltidsersättningen som en del av en energireducerad kost bidrar till viktminskning. För att påståendena ska kunna framföras ska måltidsersättningarna till sin sammansättning uppfylla villkoren för framförande av påståendena.

Glukomannan är för närvarande det enda ämnet som har ett godkänt hälsopåstående som hänför sig till viktminskning. Om ett livsmedel som innehåller 1 gram glukomannan per angiven portion, kan man framföra påståendet: ” Glukomannan bidrar till viktminskning i samband med intag av energibegränsad kost.” För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g glukomannan, fördelat på tre doser på 1 g tillsammans med 1–2 glas vatten, före måltider och i samband med en energibegränsad kost. På förpackningen ska ges en varning om risk för kvävning till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska. Till konsumenter ska ges råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

För flera ämnen av vegetabiliskt ursprung har lämnats ansökningar om hälsopåståenden som hänför sig till viktminskning och viktkontroll, men utvärderingen av de vetenskapliga beläggen för dem är ännu inte slutförd. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA väntar på Europeiska kommissionens beslut om det, hur utvärderingen av ämnen av vegetabiliskt ursprung borde fortsättas. Användningen av dessa påståenden kan fortsätta tills kommissionen kommer med ett officiellt beslut om att de godkänns eller förkastas.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2020