Tro inte på humbug

Typiskt för humbugsprodukter är att det ges tomma löften om produktens egenskaper och inverkningar. Man har skäl att förhålla sig särskilt kritiskt till en produkt då

 • produktens inverkan låter för bra för att vara sann
  • under de första 72 timarna går du ner i vikt med minst 3 kg
  • du går ner i vikt, fastän du äter och rör dig som tidigare
  • rynkorna i ditt ansikte slätas ut på ett ögonblick
 • du köper produkter på internet, på postorder eller via telefon, via nätverksmarknadsföring eller annan direktförsäljning och inte finner information om produktens sammansättning eller företagets kontaktuppgifter. Företaget uppger till exempel inte var företaget ligger.
 • produkten saluhålls med en hänvisning till en enskild läkares, konsuments, offentlig persons eller myndighets rekommendationer eller godkännande
  • ortoped X rekommenderar
  • registrerad av Livsmedelssäkerhetverket
  • hundratals nöjda kunder berättar
 • effekten bygger på en kinesisk farmakopé
 • produkten marknadsförs med överord eller så att andra produkter nedvärderas
  • nytt mirakelmedel
  • du klarar dig inte utan denna produkt
  • dubbelt så effektiv som de andra produkterna på marknaden
 • finsk- och svenskspråkiga märkningar saknas på förpackningen.
 • hotelser används eller rädsla väcks i marknadsföringen, såsom
  • produkten neutraliserar gifter och skadliga ämnen i din kropp
  • ditt barns skolframgång kan vara beroende av att barnet använder denna produkt eller intar dessa ämnen
 • produkten marknadsförs som ett gratis provparti, fastän det rör sig om en förbindelse till en avgiftsbelagd fortlöpande prenumeration eller ett visstidsavtal på ett år
 • produkten marknadsförs som en ny uppfinning eller innovation som man länge väntat på
 • produkten marknadsförs med nöjdhetsgaranti
 • det ges en sådan uppfattning om produkten att den "nästan är ett läkemedel"
  • tillverkad i en läkemedelsfabrik
 • produkten påstås bota flera olika krämpor och sjukdomar
 • svåra ord och meningar används i saluhållandet av produkten
 • produkten påstås ha obestämda inverkningar
  • främjar ditt välmående varje dag
 • du utlovas stora försäljningsinkomster som nätverkssäljare av produkten

Om du upplever att du blivit bedragen, ska du kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten eller konsumentrådgivaren i din hemkommun!

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018