Livsmedelsföretagarens, tillsynsmyndigheternas och konsumentens ansvar

Livsmedelsföretagarens ansvar 

Livsmedelsföretagaren (tillverkaren, importören, marknadsföraren) utövar tillsyn över att livsmedlen han tillverkar och saluhåller följer bestämmelserna. Varje livsmedelsföretagare skall utarbeta en plan för egenkontrollen, agera så som planen förutsätter och hålla planen uppdaterad.

Allergener skall identifieras i varje skede av livsmedelskedjan och man skall vara beredd på felsituationer. De som jobbar på ett ställe där livsmedel tillverkas skall veta hur livsmedel som innehåller allergener skall hanteras allt från beställningen av råvaror fram till tillverkning, städning och lagring.


Ett fungerande samarbete utmed hela livsmedelskedjan

  • Livsmedlets tillverkare anger tillverkningsämnena och tillsatserna i påskrifterna på förpackningen så som författningarna förutsätter.
  • Livsmedlets importör ser till att produktens förpackningspåskrifter motsvarar de ursprungliga uppgifterna och att påskrifterna är gjorda på finska och svenska.
  • Handeln som saluhåller livsmedlet har riktig och tillräcklig information om de livsmedel man förpackar eller säljer i lösvikt.
  • Storkök som serverar livsmedlet vet vad rätterna som serveras innehåller och informerar konsumenterna om detta.


Återkallande av felaktiga produkter från marknaden 

Hur effektiv egenkontrollen än är kan det hända att fel förekommer. Om ett livsmedel som inte är säkert kommer ut på marknaden, skall företagaren som svarar för produkten dra bort produkten från marknaden och informera konsumenterna om detta.

Vid till exempel följande allergenfel skall livsmedlet dras bort från marknaden:

  • en allergen* har inte nämnts i påskrifterna på förpackningen
  • en allergen* har inte nämnts på finska eller svenska i påskrifterna på förpackningen
  • produkten har kontaminerats med en allergen*

* Allergenerna i tabell 1

I dessa fall informerar företaget som svarar för livsmedlet konsumenterna om återkallandet vanligen med en tidningsannons och ger konsumenterna anvisningar om hur de kan returnera produkten och få gottgörelse. Livsmedelstillsynen övervakar att återkallandet genomförs. Livsmedelsverket informerar också om återkallandet på sin webbsida.

Livsmedelstillsynsmyndigheternas ansvar 

Livsmedelstillsynen har som uppgift att säkerställa att företagen i livsmedelsbranschen har en fungerande egenkontroll. I varje kommun eller samkommun finns en egen livsmedelstillsynsmyndighet. Veterinären, hälsovårdsinspektören eller någon annan kommunal livsmedelstillsynsutövare utövar tillsyn över livsmedlen.

Om du misstänker att en produkt du köpt inte följer bestämmelserna, skall du vända dig till livsmedelstillsynen i din kommun. Kommunernas och samkommunernas kontaktuppgifter finner du här: Respons om livsmedel

Konsumentens ansvar 

Konsumenten svarar för att han läser påskrifterna på förpackningarna till livsmedel och vid behov ber till exempel tillverkaren eller importören till produkten om mer information.

Den som iakttar en specialdiet, skall också ge till exempel arbetsplatsrestaurangen begriplig och tillräcklig information om dieten. Dieten skall också följas i enlighet med läkarens eller näringsterapeutens anvisningar. Det lönar sig att bereda sig på överraskande situationer och då agera enligt läkarens anvisningar, särskilt om symptomen är allvarliga.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2018