Vilken information ger förpackningarna?

Matallergiker skall noggrant läsa påskrifterna på förpackningarna till livsmedel för att kunna undvika sådana rätter som ger symptom. Påskrifterna på förpackningarna till livsmedel skall vara gjorda på finska och svenska. Av påskrifterna på förpackningarna ger beteckningen och förteckningen över beståndsdelar information om vad livsmedlet innehåller.

Utgående från en vetenskaplig utvärdering gjord av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har utarbetats en förteckning över ämnen och produkter som orsakar allergier och intolerans (framgår av tabell 1). Förteckningen framgår också av bilaga II till livsmedelsinformationsförordningen (EU) nr 1169/2011.

- Att ingredienser som orsakar allergier och intolerans använts ska alltid anges på livsmedelsförpackningarna.

- Ämnena som orsakar allergier och intolerans ska anges på så sätt att de tydligt skiljer sig från den övriga ingrediensförteckningen till exempel med hjälp av teckensnittet, typsnittet eller bakgrundsfärgen.

Om man är allergisk mot en annan beståndsdel än de som nämnts i denna förteckning, får man nödvändigtvis inte alltid exakt information i påskrifterna på förpackningen om produkten i fråga innehåller denna beståndsdel eller inte. I påskrifterna på förpackningar kan om vissa beståndsdelar till exempel användas kategorinamnet (majsstärkelse kan till exempel anges med kategorinamnet stärkelse).

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018