Allergenerna ska framhävas

Allergener är sådana ingredienser, som kan orsaka allergi- eller överkänslighetsreaktioner. Med intolerans avses andra överkänslighetsreaktioner än sådana som beror på allergi. En del födoämnen kan orsaka intolerans och allas kropp tål dem således inte. Laktosintolerans beror till exempel på att kroppen inte kan spjälka mjölksockret laktos, eftersom enzymet som krävs för spjälkningen saknas eller förekommer i otillräcklig mängd. Vid celiaki orsakar åter ett protein, gluten, som vete, råg och korn innehåller att slemhinnan i tunntarmen inflammeras och att tarmluddet skadas, vilket stör upptagningen av näringsämnen.

Det är viktigt att konsumenten väl lägger märke till allergener och ämnen som orsakar intolerans i märkningarna på förpackningen. Därför ska de framhävas i ingrediensförteckningen. Det kan göras till exempel med hjälp av typsnittet, teckensnittet eller bakgrundsfärgen-

Ämnen och produkter som orsakar allergi och intolerans:

 • Spannmål som innehåller gluten, dvs. vete, råg, korn, havre och produkter framställda därav
 • Kräftdjur och produkter framställda därav 
 • Ägg och produkter framställda därav 
 • Fisk och produkter framställda därav
 • Jordnötter och produkter därav
 • Sojabönor och produkter därav
 • Mjölk och produkter framställda därav (laktos inbegripen)
 • Nötter och produkter framställda därav
 • Selleri och produkter därav
 • Senap och produkter därav
 • Sesamfrön och produkter därav
 • Svaveldioxid och sulfit, om halten överstiger 10 mg/kg eller 10 mg/l uttryckt som SO2. Halterna räknas ut per produkt som intas som sådan eller per produkt som tillagats enligt tillverkarens anvisningar.
 • Lupiner och produkter därav
 • Blötdjur och produkter därav

Det finns några undantag till denna förteckning över ingredienser som orsakar allergier och intolerans. En mer detaljerad förteckning över ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans och som ska anges finner du i bilaga II till förordningen (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.

Om alla ingredienser i ett livsmedel orsakar allergier och intolerans, ska de anges på ett sätt som tydligt avviker från den övriga texten på förpackningen.

På mycket små förpackningar krävs ingen ingrediensförteckning. Också då ska ett allergiframkallande ämne anges med märkningen ”innehåller...”, om inte ingrediensen nämns redan i produktens beteckning.

Allergenerna ska anges också om oförpackade livsmedel

Också för oförpackade livsmedels del ska ges information om ingredienser som orsakar överkänslighet utan att konsumenten skilt måste be om sådan information.

Informationen kan ges skriftligen, men också muntligen, om man i närheten av det oförpackade livsmedlet, såsom på en separat tavla, tydligt berättar att man kan be personalen om denna information. Informationen kan också vara tillgänglig för konsumenten i skriftligt eller elektroniskt format. Informationen ska erhållas innan köpbeslutet tas och utan extra kostnader.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2021