Märkningarna på förpackningen

Merparten av livsmedlen säljs förpackade. Märkningarna på förpackningen ska vara lätta att få syn på, lätta att läsa och lätta att förstå så, att konsumenten kan göra medvetna val och köpa produkter som lämpar sig just för honom eller henne. 

Märkningarna på förpackningen skyddar konsumenten mot hälsorisker och ekonomiska förluster. I märkningarna på förpackningen ingår en hel del information om produkten. Livsmedlets beteckning berättar vilken produkt man står i beråd att köpa. Av ingrediensförteckningen framgår vilka allergiframkallande ämnen produkten innehåller. Den ingrediens som det finns mest av i produkten visas till först i ingrediensförteckningen. Näringsdeklarationen berättar hur mycket energi och näringsämnen livsmedlet innehåller. På förpackningen till färskt nötkött, svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött visas till exempel varifrån köttet härstammar. Datummärkningen och förvaringsanvisningen ger vägledning om hur produkten används.

Märkningarna på förpackningen får inte vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets

  • egenskaper
  • sammansättning
  • kvantitet
  • ursprung
  • tillverknings- eller produktionsmetod eller annat liknande.

I märkningarna på förpackningen får inte påstås att ett livsmedel har sådana inverkningar eller egenskaper som det inte har. Man får inte heller framföra sådana påståenden, som gäller också andra motsvarande livsmedel. Man kan till exempel inte berätta att en produkt är mjölkfri, om andra motsvarande produkter inte heller innehåller mjölk.

Av märkningarna på förpackningen ska framgå namnet och adressen för den företagare som svarar för livsmedlet. Företagaren kan vara till exempel den som tillverkat, låtit tillverka, marknadsfört eller förpackat livsmedlet. 

EU har gemensamma regler för hur märkningarna på förpackningar ska utarbetas. Märkningarna på förpackningen till livsmedel regleras huvudsakligen av förordningen om livsmedelsinformation (EU nr 1169/2011).

Sidan har senast uppdaterats 19.4.2022