Frågor och svar om matförgiftningar

Vad skall jag göra om jag får en matförgiftning?

Kontakta livsmedelstillsynsmyndigheterna i din hemkommun > Respons om livsmedel. En sådan myndighet är i praktiken hälsoinspektören i din hemkommun. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att utreda misstankar om matförgiftningar inom sitt område. Om livsmedlet som misstanken gäller köpts hem från till exempel en butik eller en restaurang och det ännu finns kvar av det, kan det samtidigt levereras för analys till kommunens livsmedelslaboratorium.

Om matförgiftningssymptomen är allvarliga eller varar längre än ett dygn, skall du kontakta hälsocentralen. Berätta för läkaren att du misstänker att magsjukan orsakats av maten eller dricksvattnet.

Det är viktigt att informera myndigheterna om misstanker om matförgiftning så att fallet kan utredas och nödvändiga åtgärder snabbt kan vidtas.

Av vad kan man få en matförgiftning?

Felaktiga temperaturer vid hantering och tillredning av mat är de vanligaste orsakerna till en matförgiftning. Maten förvaras i rumstemperatur eller också kyls i förväg tillredd mat för långsamt ned. Det är bra att hålla i minnet en enkel regel: kallt som kallt, hett som hett. Temperaturområdet +6 -+60 grader celsius utgör en riskzon, inom vilken matförgiftningsbakterierna snabbt förökar sig. Vakuumförpackade fiskprodukter skall på grund av risken för listeria och botulin förvaras i en temperatur (+3 grader celsius) som är lägre än den normala kylskåpstemperaturen. Bristfälligt upphettat kött kan orsaka en matförgiftning, eftersom rått kött kan innehålla sjukdomsalstrare, såsom salmonella och kampylobakter.

Via händerna på den som tillreder maten kan matförgiftningsbakterierna sprida sig, om handhygienen är dålig. Handtvätt är a och o, särskilt efter besök på toaletten.

En allmän orsak till matförgiftningar är också korskontamination i köket. Från ett kontaminerat rått livsmedel kan sjukdomsalstrare överföras via händerna eller köksredskapen till ätfärdiga livsmedel, såsom sallad och påläggskorv, om tvätten försummats.

Hur kan matförgiftningar förebyggas?

  • Förvara lättfördärvliga livsmedel i rätt temperatur, tillräckligt kalla eller tillräckligt heta
  • Tvätta händerna omsorgsfullt
  • Håll köket och köksredskapen rena
  • Förhindra korskontamination mellan råa livsmedel och livsmedel som skall ätas oupphettade
  • Använd högklassiga råvaror
  • Hetta omsorgsfullt upp maten vid tillredning (kött skall upphettas helt igenom)
Sidan har senast uppdaterats 27.7.2023