Mögelsvampar

Mögelsporer förekommer överallt i vår omgivning. För att växa kräver möglen organiskt material och tillräckligt med fukt. Mögelväxt kan orsaka oönskade sensoriska förändringar i livsmedlen, men orsakar vanligen inga sjukdomar i sig. I vissa förhållanden alstrar möglen mögelgifter, mykotoxiner.

Mögelsvampar kan orsaka allergiska reaktioner, mögeltoxinerna åter sjukdomar.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019