Från vilken typ av livsmedel kan en norovirussmitta överföras?

21. mars 2023

Norovirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka, så väl i Finland som på andra håll i världen. Viruset sprids lätt från en person till en annan eller via mat och vatten. Från vilka livsmedel kan man då få norovirus?

Mer information: Frågor och svar om norovirus