Datummärkningarna

Förpackningarna har märkts med antingen bäst före-datumet eller sista förbrukningstidpunkten.  

Bäst före-datummärkningen

Med bäst före-datumet avses den tidpunkt, fram till vilken livsmedlet behåller sin normala kvalitet och användbarhet. Ett livsmedel kan användas och saluhållas i en butik ännu efter bäst före-datumet, om det är tjänligt som livsmedel. Om ett livsmedel ser normalt ut, luktar normalt och smakar normalt, kan livsmedlet fortfarande användas, även om bäst före-datumet löpt ut.

Sista förbrukningstidpunkten 

Med sista förbrukningstidpunkten eller sista förbrukningsdagen avses den dag, efter vilken livsmedlet inte längre får användas eller saluhållas. Sista förbrukningsdagen märks ut på mikrobiologiskt lätt fördärvliga produkter, såsom köttfärs och färsk fisk.


 

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2021