Näringsdeklarationen

Förpackade livsmedel

Så gott som alla förpackade livsmedel ska förses med en näringsdeklaration. Informationen ska ges i form av en enda helhet i ett och samma synfält, i form av en tabell och med siffervärdena i en rak linje, om utrymmet räcker till. Om utrymmet inte räcker till, ska deklarationen ges på vågräta rader.

I den obligatoriska näringsdeklarationen ska minst följande uppgifter och dessas mängder ingå:

 • energi (kJ och kcal)
 • fett (g)
  • varav mättat fett (g)
 • kolhydrater (g)
  • varav sockerarter (g)
 • protein (g)
 • salt (g).

Informationen ska ges per hundra (100) gram eller milliliter. Informationen kan också ges per portion eller konsumtionsenhet, om portionens storlek och antal angetts.

En näringsdeklaration ges om livsmedel som äts som sådana. För till exempel pulversoppors och liknande produkters del kan deklarationen ges om det färdiga livsmedlet. Då ska konsumenten i märkningarna på förpackningen ges tillräckligt detaljerade tillredningsanvisningar.

Energi

Energin som ett livsmedel innehåller ska anges i form av såväl kilojoule (kJ) som kilokalorier (kcal).

Fett

Om man vill ge mer detaljerad information om fettet i ett livsmedel, kan man utöver mängden mättat fett också ange mängden enkelomättade och fleromättade fetter.

Socker

Som underpunkt till sockret kan anges mängderna polyoler och stärkelse.

Mängden kostfiber kan, om så önskas, anges mellan kolhydraterna och proteinet.

Salt

Med ett livsmedels salthalt avses salthalten i hela livsmedlet, inte enbart det tillsatta saltet (natriumkloriden). I salthalten medräknas såväl det salt som livsmedlet naturligt innehåller som det salt som tillsatts i livsmedlet. Mängden salt får man med formeln: salt = natrium x 2,5. 

Om livsmedlets ”salthalt enkom beror på naturligt förekommande natrium”, kan ett omnämnande om detta placeras intill näringsdeklarationen. Mjölk, kött och grönsaker innehåller till exempel inte något tillsatt salt, utan salthalten i dem beror på det natrium som de naturligt innehåller. Om salt eller ingredienser som innehåller salt däremot tillsatts i ett livsmedel, såsom ost och korv, kan omnämnandet i fråga inte användas.

På nationell nivå har föreskrivits att vissa livsmedel ska märkas som kraftigt saltade. I jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2014 (4 §) räknar man upp vilka livsmedel som vid behov ska märkas med ”kraftigt saltat” eller ”innehåller mycket salt”.  

Vitaminer och mineralämnen

Vitaminerna och mineralämnena anges som sist i näringsdeklarationen. Deras mängd kan anges endast, om de förekommer i betydande mängder i livsmedlet på följande sätt: 

 • Fasta livsmedel (per 100 g) och förpackningar med en portion: minst 15 % av referensvärdena för det dagliga intaget.
 • Drycker (per 100 ml): minst 7,5 % av referensvärdet för det dagliga intaget.

 
Angivande av övriga näringsämnen

I den egentliga näringsdeklarationen får anges endast de tillåtna näringsämnena och inte till exempel omega-3-fettsyror eller laktos. Om man vill ange mängden omega-3-fettsyror eller laktos, rekommenderar Livsmedelsverket att de anges i samma synfält under den egentliga näringsdeklarationen per 100 g/100 ml av produkten.   

Näringsvärdesinformationen om oförpackade livsmedel

Av näringsvärdesinformationen om oförpackade livsmedel ska på detaljhandelsplatsen framgå följande information:

 • om ostar, korvar och charkvaror mängden fett och salt
 • om matbröd mängden salt.

Vid behov också en märkning om att livsmedlet i fråga är kraftigt saltat.

Annan näringsvärdesinformation är frivillig.

Om man frivilligt vill ge annan näringsvärdesinformation om oförpackade livsmedel, kan man i informationen nämna

 • antingen energivärdet eller
 • energivärdet och mängden fett, mättat fett, sockerarter och salt.

Informationen kan också ges enbart per portion, förutsatt att antalet portioner och portionens storlek anges.

Informationen kan också ges muntligen med undantag för märkningen kraftigt saltat, som ska ges skriftligen.

Undantag och särskilda bestämmelser

En sådan näringsdeklaration, som avses i lagstiftningen om märkningar på förpackningarna, ges inte om kosttillskott, naturliga mineralvatten och källvatten.

Vissa förpackade livsmedel är befriade från en näringsdeklaration. Sådana är bland annat följande produkter: 

 • obearbetade produkter som endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser, såsom mjöl
 • bearbetade produkter, vilkas bearbetning endast består av mogning och vilka endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser
 • dricksvatten, inbegripet sådana dricksvatten som endast tillförts koldioxid och/eller aromer
 • örter, kryddor och blandningar av sådana
 • salt- och saltersättningar jämte bordssötningsmedel
 • malet kaffe och te och motsvarande ört- och fruktextraktdrycker
 • livsmedel i förpackningar vilkas största yta är mindre än 25 cm2
 • livsmedel som tillverkare av små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenten eller till en lokal detaljhandelsaffär som levererar till slutkonsumenten.

Näringsvärdesdeklarationen på alkoholdrycker kan innehålla endast energivärdet. 

Om det hur mycket som informationen om näringsvärdet kan avvika från det som angetts har getts separat vägledning på EU:s olika språk:https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/nutrition-labelling_en

Var erhålls den näringsvärdesinformation som krävs?

Uppgifterna om näringsvärdet är genomsnittsvärden som bygger på antingen

 • tillverkarens analys av livsmedlet
 • beräkningar som bygger på kända genomsnittsvärden för ingredienserna som använts, eller
 • beräkningar som bygger på allmänt fastställda och godtagna uppgifter.

En bra källa till information är till exempel databanken Fineli som Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller.

Då ett livsmedel marknadsförs som källa till ett visst näringsämne eller med ett hälsopåstående, rekommenderar Livsmedelsverket att tillverkaren låter göra en laboratorieanalys av livsmedlet, med hjälp av vilken mängderna av näringsämnet analyseras. Alternativet är att säkerställa näringsvärdena som ska anges på något annat tillförlitligt sätt.  

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2021