Respons på märkningar på förpackningarna

Om ni vill ge respons på inkorrekta märkningar på förpackningar eller på vilseledande marknadsföring, ber vi er vänligen först kontakta den företagare som märkts ut på förpackningen eller den butik, där ni köpt livsmedlet. Enligt livsmedelslagen svarar livsmedelsföretagaren, såsom tillverkaren, för att produkten är säker och följer bestämmelserna om livsmedel.

I allvarliga fall ber vi er kontakta livsmedelstillsynen i er egen kommun. Namnen på de kommunala tillsynsenheterna finner du här. De kommunala myndigheterna som utövar tillsyn, såsom hälsoinspektören och livsmedelsinspektören, kontrollerar bland annat märkningarna på förpackningarna till livsmedel. De svarar på frågor och ingriper i eventuella missförhållanden. 

Livsmedelsverket har som uppgift att styra och leda livsmedelstillsynen och verkställandet av livsmedelslagstiftningen i Finland. Livsmedelsverket utvärderar inte om enskilda produkter är lagenliga och kontrollerar eller godkänner inte heller enskilda livsmedel.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2021