Ursprungslandet

Ursprungslandet för ett livsmedel ska anges, om ett utelämnande av ursprungslandet kan vilseleda konsumenten eller om det föreskrivits att ursprungslandet obligatoriskt ska anges. Obligatoriska ursprungslandsbestämmelser har utarbetats för bland annat kött (nöt, svin, får, get och fjäderfä), fisk, hela grönsaker (bär, frukt och grönsaker), honung och olivolja. 

Syftet med informationen om ursprungslandet är att säkerställa att köparen inte antar att livsmedlet är av finskt ursprung, om det importerats eller tillverkats på annat håll än i Finland. Ursprungslandet för till exempel utländsk ost, som enbart rivits och förpackats i Finland, ska anges, eftersom det rör sig om sådan småskalig tillverkning, som inte ändrar livsmedlets ursprungsland.

Separat marknadsföringsmaterial får inte heller vilseleda konsumenten.

På oförpackade livsmedel tillämpas samma krav på märkning av ursprungslandet som på förpackade livsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2021