Privatpersoners verksamhet inom livsmedelsbranschen

Enligt livsmedelslagen är en privatpersons pop up -restaurangverksamhet på vissa villkor möjlig om den är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten och då behöver inte lämnas någon anmälan om verksamheten till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

Bär, svampar och örter kan man sälja hemma och på ett torg eller leverera dem till den lokala detaljhandeln.

En husbehovsodlare kan sälja av sina egna produkter utan att behöva lämna någon anmälan till myndigheterna.

 

Sidan har senast uppdaterats 20.10.2022