Grönsaker som innehåller nitrat

Användningen av grönsaker som innehåller nitrat i kosten för barn under skolåldern

Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket), Institutet för hälsa och välfärd och Statens näringsdelegation har 13.12.20134 kommit med följande rekommendation om användningen av grönsaker som innehåller nitrat i kosten för spädbarn och barn under skolåldern. Orsaken till rekommendationen är nitratet som grönsakerna av naturen innehåller.

De nya rekommendationerna bygger på en ny riskvärdering från Evira av barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit och på social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer från år 2004.

Spädbarn (barn under 1 år)

Grönsaker som av naturen samlar på sig nitrat och mat tillverkade av sådana i hemkök rekommenderas inte att ges till spädbarn, eftersom det är svårt att kontrollera nitrathalterna. Så kallade nitratsamlargrönsaker är spenat, rödbeta, olika bladsallater (kinakål och rucola inbegripna), färska örter, grönkål, kålrabbi, pumpa, rädisa, blekselleri, fänkål, groddar och rotfruktssafter.

Vissa industriella barnmatsprodukter kan dock innehålla pumpa eller andra nitratinnehållande ingredienser. I sådana fall har tillverkaren av barnmaten en skyldighet att se till att nitrathalten i slutprodukten inte överstiger de gränsvärden som är fastställd i lag för barnmat. Livsmedelskontrollmyndigheterna övervakar genomförandet av företagets egenkontroll.

Barn under skolåldern

På grund av sina goda näringsmässiga egenskaper utgör grönsakerna en väsentlig del av en balanserad kost för barn i lekåldern. Hos en liten del av barnen under skolåldern kan det acceptabla dagliga intaget som fastställts för nitrat tillfälligt överskridas. Den näringsmässiga nyttan av grönsakerna anses ändå överstiga de eventuella skadorna som nitratet medför.

Ett mångsidigt bruk av grönsaker utgör en del av den rekommenderade kosten och främjar utvecklingen av smakpreferenserna. Ett ensidigt bruk av grönsaker som av naturen samlar på sig nitrat är inte att rekommendera.

 

Sidan har senast uppdaterats 7.6.2024