Ris

Ris och risprodukter kan tryggt ätas som en del av en mångsidig och varierad kost. Om man vill minska intaget av eventuella skadliga ämnen i kosten, såsom oorganisk arsenik som ris innehåller, är en måttlig storlek på portionerna en princip som ökar säkerheten. Det är bra att dimensionerna portionen av ett födoämne så att den hos barn motsvarar barnets ålder och hos vuxna sedvanliga engångsportioner. I en god kost ingår mångahanda livsmedel och kosten varierar till exempel med årstiden. I Finland äts ris oftast som tillbehörsris eller risotto under måltiderna, som risgrynsgröt och som kex och bröd som innehåller ris eller som risdryck. Som tillbehör till måltiderna rekommenderas alternerande potatis, pasta, ris och andra spannmålstillbehör. Mångsidig och varierad förbrukning av mat tryggar ett tillräckligt intag av oumbärliga näringsämnen och gör också maten säkrare.

Risdrycker aldrig som enda dryck till småbarn

Enligt dessa principer rekommenderas risdryck inte som enda dryck (såsom matdryck) till småbarn (under 6 år). I stället för och vid sidan om risdrycken kan användas andra liknande drycker (såsom soja- och havredryck, om komjölken är olämplig). Risdrycken är på grund av sitt näringsinnehåll inte avsedd som mjölk till spädbarn.

Personer med särskild diet bör använda ersättande produkter på ett mångsidigt sätt

Då man håller sig till en särskild diet, såsom glutenfri kost, är det bra att se till att man istället för maten man vill undvika använder ersättande produkter på ett möjligast mångsidigt sätt. Vid sidan om ris kan man till exempel använda hirs, bovete, majs och glutenfri havre och variera måltiden med potatis, rotfrukter, ris och andra lämpliga spannmålstillbehör. Särskilda dieter för barn och användning av ersättande produkter för barn planeras individuellt i näringsterapi och under vägledning av hälsovården.

Variation skyddar mot skadliga ämnen

Evira och svenska Livsmedelsverket har publicerat undersökningsresultat av halterna skadliga ämnen i barnmat och spannmål under de senaste åren. I dessa undersökningar har framkommit att ris innehåller små, men ändå högre halter arsenik än andra spannmålsarter. Svenska Livsmedelsverket kom också i september 2015 med noggrannare mängdrekommendationer gällande användningen av risprodukter. Enligt dem rekommenderas risdrycker eller riskakor inte för barn under 6 år.

På grund av sin ringa vikt är barnen den känsligaste gruppen med tanke på den inverkan som skadliga ämnen i kosten har. Därför kom Evira år 2013 med den rekommendationen, att små barn (barn under 6 år) inte ska ges risdryck som enda dryck. Andra risbaserade rätter, välling, gröt, ristillbehör etc. kan användas på normalt vis som en del av en varierad, mångsidig och måttlig kost. I Finland anses det inte nödvändigt att komma med noggrannare rekommendationer än så i avsikt att begränsa konsumtionen av ris, eftersom till exempel riskakor i Finland inte i någon större utsträckning konsumeras av barn.

Sidan har senast uppdaterats 6.10.2022