Systemet Oiva för offentliggörande av informationen om kontrollerna inom livsmedelstillsynen

Oiva är ett system för offentliggörande av informationen om kontrollerna inom livsmedelstillsynen som koordineras av Livsmedelsverket. I Oiva bedömer livsmedelstillsynsmyndigheterna livsmedelssäkerheten i företagen. Resultaten av kontrollerna i företagen i livsmedelsbranschen offentliggörs allt efter som livsmedelstillsynsmyndigheterna utför kontroller.

Oiva-rapporten kan du se i närheten av ingången till företaget såsom intill dörren, på säljdisken eller på företagets webbplats. Du kan också själv utreda läget i till exempel en restaurang genom att använda sökfunktionen på webbplatsen Oivahymy.

Läs mer om Oiva och sök resultaten av kontrollerna i din favortirestaurang här

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2022