Husdjur i livsmedelslokaler

Husdjurs tillträde till utrymmen i livsmedelslokaler regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021). Enligt artikel 26 i förordningen, som trädde i kraft i april 2021, får sällskapsdjur med företagarens samtycke följa med till en registrerad livsmedelslokals kundutrymmen. Kundutrymmen inkluderar butiker, restauranger och inomhuskiosker. Företagaren kan dock ange begränsningar i fråga om de sällskapsdjur som tillåts såsom vissa arter eller djur av en viss storlek. Information om samtycke och eventuella begränsningar ska finnas i anslutning till livsmedelslokalens ingång.

Till skillnad från husdjur får assisterande hundar, som ledarhundar, signalhundar, assistanshundar och stöd- och hypohundar följa med till en registrerad livsmedelslokals kundutrymmen utan företagarens tillstånd. Assisterande hundar eller husdjur är dock inte tillåtna i köket eller andra livsmedelshanterings- eller förvaringsutrymmen. I enlighet med livsmedelslagen (297/2021) ska företagaren fortfarande se till att säkerheten för de livsmedel som produceras, tillverkas, förvaras eller hanteras inte äventyras.

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2022