Utrymmen och redskap

Utrymmena och redskapen i en livsmedelslokal ska hållas rena och gott skick. Ytorna och utrustningen och redskapen i en livsmedelslokal ska vara lätta att hålla rena och vid behov tåla tvätt med vatten, mekanisk rengöring och desinficering.

En livsmedelslokal ska planeras och dimensioneras så, att:

  • den regelbundet kan rengöras och underhållas
  • där finns tillräckligt med arbetsutrymme och redskap så, att alla arbetsmoment kan utföras på ett hygieniskt sätt
  • livsmedlen har tillräckligt med förvaringsutrymme så, att de kan skyddas mot kontaminering
  • livsmedlen har nödvändiga kylförvaringsutrymmen
  • utrymmena har ett tillräckligt antal tappställen för handtvätt
  • utrymmena har ett tillräckligt antal toaletter för personalen
  • utrymmena har fungerande belysning, luftväxling och avlopp
  • personalen har ett omklädningsrum
  • det finns ett förvaringsutrymme för städredskapen

Livsmedelslokalens utrymmen planeras och dimensioneras allt enligt verksamheten. Förvaringsutrymmena för städredskap och toaletterna kan i vissa fall placeras på annat håll än i livsmedelslokalen. Mer information om utrymmena i livsmedelslokaler och om undantag som kan tillämpas på dem.

Sidan har senast uppdaterats 7.10.2022