Flexibilitet i livsmedelsverksamheten

Vad är flexibiliteten i livsmedelslagstiftningen?

I regler gällande hygien är det möjligt att tillämpa flexibilitet. Syftet med flexibiliteten är att underlätta verksamheten för små företag i livsmedelsbranschen. Flexibilitet kan beviljas när det gäller t.ex. livsmedelslokalens strukturella krav eller i vilka slags lokaler animaliska livsmedel får hanteras. Flexibiliteten som ingår i vissa regler finns färdigt i lagstiftningen eller anvisningarna. I vissa fall ska flexibiliteten förhandlas med den lokala livsmedelsinspektören och inspektören beslutar från fall till fall om huruvida flexibiliteten kan tillämpas eller inte. Som företagare i livsmedelsbranschen är det bra att du kontaktar livsmedelstillsynen på din ort och fråga om du kan tillämpa någon typ av flexibilitet i din verksamhet. Din lokala inspektör ger dig råd om vilka slags saker det är möjligt att vara flexibel i och var det inte är möjligt.

Stor flexibilitet i egenkontroll

I princip finns det en stor flexibilitet när det gäller egenkontroll och utarbetandet av en plan för egenkontroll, beroende på vilken typ av livsmedelsverksamhet det handlar om. Ett exempel på denna flexibilitet är att planen för egenkontroll inte alltid behöver vara skriftlig, om verksamheten är småskalig och riskerna är små. Småskalig verksamhet är t.ex. en livsmedelskiosk som endast säljer förpackade livsmedel som inte behöver kylförvaras.

Den lokala inspektören bedömer om egenkontrollen är tillräcklig i samband med inspektioner och ger råd om egenkontrollen kan lättas. Mer anvisningar om egenkontroll och riskbaserad bedömning av den egna verksamheten finns härHär finns information om olika slags flexibilitet och nationellt bestämd flexibilitet. 

 

Sidan har senast uppdaterats 21.10.2022