Till vem kan man klaga över fel som uppdagats i livsmedel?

Ge respons om felaktiga produkter till den butik, där du köpte produkten eller direkt till den som tillverkat livsmedlet.

Gäller din kontakt till exempel följande ämnen?

  • frågor och respons om livsmedel
  • klagan över hygienen eller märkningarna på förpackningar i en butik
  • en misstanke om matförgiftning i en restaurang
  • frågor om livsmedelslagstiftningen
  • trygg användning av livsmedel
  • vilseledande marknadsföring av livsmedel

Kontakta då livsmedelstillsynen. På frågor från konsumenter som gäller livsmedelstillsyn, trygg användning av livsmedel eller misstankar om matförgiftning svarar livsmedelstillsynen i den egna kommunen. 

Till exempel misstankar om matförgiftning, allergisk reaktion eller främmande föremål i livsmedel kan du anmäla i ilppa-tjänsten. Uppgifterna går elektroniskt via ilppa till myndigheten för behandling. Anmälan kräver ingen inloggning. Tjänsten innehåller också kontaktuppgifter för kommunala livsmedelskontrolltjänster.

Livsmedelsverket svarar inte på kontakter från enskilda konsumenter. Livsmedelsverket betjänar konsumenterna i frågor som rör livsmedelssäkerhet i huvudsak genom att förmedla sakkunniginformation och information om aktuella ärenden på verkets webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024