Till vem kan man klaga över fel som uppdagats i livsmedel?

Ge respons om felaktiga produkter till den butik, där du köpte produkten eller direkt till den som tillverkat livsmedlet.

Gäller din kontakt till exempel följande ämnen?

  • frågor och respons om livsmedel
  • klagan över hygienen eller märkningarna på förpackningar i en butik
  • en misstanke om matförgiftning i en restaurang
  • frågor om livsmedelslagstiftningen
  • trygg användning av livsmedel
  • vilseledande marknadsföring av livsmedel

Kontakta då livsmedelstillsynen. På frågor från konsumenter som gäller livsmedelstillsyn, trygg användning av livsmedel eller misstankar om matförgiftning svarar livsmedelstillsynen i den egna kommunen. 

Livsmedelsverket svarar inte på kontakter från enskilda konsumenter. Livsmedelsverket betjänar konsumenterna i frågor som rör livsmedelssäkerhet i huvudsak genom att förmedla sakkunniginformation och information om aktuella ärenden på verkets webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2022