Med hygieniska rutiner kan du säkerställa att livsmedlen är säkra från jord till bord

Med hygieniska rutiner vill man säkerställa att livsmedlen är säkra, hälsosamma och rena genom hela livsmedelskedjan dvs. från jord till bord.

Hygieniska rutiner är viktiga, eftersom till exempel merparten av matförgiftningarna uttryckligen beror på att hygieniska arbetsrutiner försummats.

Med hygieniska rutiner kan man:

  • Skydda konsumenten mot hälsorisker som till exempel ett förskämt eller kontaminerat livsmedel orsakar
  • Hindra att livsmedel förskäms i förtid
  • Hindra ekonomiska förluster som tillverkaren och konsumenten orsakas
  • Minska svinn.

Hygieniska rutiner och vägledning om sådana utgör en del av företagets egenkontroll.

Sidan har senast uppdaterats 7.10.2022