Personalen

Hygienkraven förutsätter att en livsmedelsarbetare:

  • Klär sig på det sätt som livsmedelsarbetet förutsätter
  • Vinnlägger sig om sin personliga hygien så, att livsmedlen och ytorna som kommer i kontakt med livsmedel inte kontamineras
  • Förfar i enlighet med de hygienbestämmelser som i lagstiftningen fastställts för livsmedelsarbete.

I den personliga hygienen ingår att man vinnlägger sig om sin klädsel och sin egen hälsa och renlighet.

Med en god personlig hygien och handhygien kan förhindras att smittsamma sjukdomar och till exempel springmaskar sprids till livsmedlen.

En person som drabbats av en sjukdom som eventuellt smittar via livsmedel eller som är bärare av en sådan sjukdom eller som eventuellt har infekterade sår, hudinflammationer, hudskador eller diarré får inte av någon som helst orsak hantera livsmedel eller vistas inom ett område där livsmedel hanteras, om en risk för direkt eller indirekt kontamination föreligger. En anställd i ett livsmedelsföretag som har ett sådant sjukdomstillstånd och som kan komma i kontakt med livsmedel, ska omedelbart informera sin arbetsgivare om sjukdomen eller symptomen och, om möjligt, orsakaren till dem.

Sidan har senast uppdaterats 26.9.2022