Förbjudna och begränsade ämnen i livsmedel

I artikel 8 i berikningsförordningen (EG) nr 1925/2006 ingår bestämmelser om ett förfarande, med vilket man på EU-nivå kan förbjuda eller begränsa användningen av vissa andra ämnen i livsmedel, om de medför en hälsorisk.

Dessa ämnen inkluderas i bilaga III till berikningsförordningen:

 • I del A, om det är helt förbjudet att använda ämnet
 • I del B, om begränsningar tillämpas på användningen av ämnet

Ett ämne kan också bli föremål för gemenskapens granskning, om det framgår att ämnet kan ha en skadlig inverkan på hälsan utan att det ännu inte är vetenskapligt bevisat. Ämnet blir då föremål för gemenskapens granskning och inkluderas i bilaga III del C. Livsmedelsföretagare eller andra behöriga instanser kan när som helst lämna till myndigheten för utvärdering en handling som innehåller sådan vetenskaplig information, med vilka det påvisas att ett ämne som nämnts i del C är säkert. Inom fyra år efter att ett ämne antecknats i del C ska kommissionen följande ett regelförfarande fatta ett beslut om att antingen tillåta en användning av ämnet i allmänhet eller förflytta ämnet till del A eller B. 

 

Del A – Förbjudna ämnen

 • Efedra-örten och beredningar av denna som härrlör från Efedra-arter ((EU) 2015/403)
 • Johimbebark och beredningar som härrör från johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) ((EU) 2019/650)
 • Aloe-emodin och alla beredningar som innehåller detta ämne;
 • Emodin och alla beredningar som innehåller detta ämne;
 • Beredningar av blad av Aloe-arter som innehåller hydroxiantracenderivat;
 • Dantron och alla beredningar som innehåller detta ämne ((EU) 2021/468).


Del B – Ämnen som omfattas av begränsningar

 • Extrakt av grönt te innehållande (-)-epigallokatekin-3-gallat (utom vattenextrakt av grönt te innehållande (-)-epigallokatekin-3-gallat som efter att ha använts vid beredning av drycker har en sammansättning som är jämförbar med traditionella infusioner av grönt te)((EU) 2022/2340, tillämplig från och med 21.12.2022)
  • Villkor för användning:
   • Den dagliga portionen livsmedel ska innehålla mindre än 800 mg (-)-epigallokatekin-3-gallat.
  • Ytterligare krav:
   • På etiketten ska anges högsta antalet portioner av livsmedlet vid ett dagligt intag och en varning om att det dagliga intaget inte får överstiga 800 mg (-)-epigallokatekin-3-gallat.
   • På etiketten ska anges halten av (-)-epigallokatekin-3-gallat per portion livsmedel.
   • Etiketten ska innehålla följande varningar:
    • ’Bör inte intas om du samma dag intar andra produkter som innehåller grönt te.'
    • ’Bör inte intas av gravida eller ammande kvinnor eller barn under 18 år.’
    • 'Bör inte intas på fastande mage.’
 • Efter denna förordning trädde i kraft får livsmedel, som innehåller extrakt av grönt te som innehåller (-) epigallocatechin-3-gallat och som inte uppfyller kraven i denna förordning, inte längre släppas ut på marknaden. Produkter som redan finns på marknaden får marknadsföras till och med den 21 juni 2023.
 • Monakoliner från fermenterat rött ris ((EU) 2022/860)
  • Villkor för användning:
   • Enskilda portioner av produkten ska ge ett dagligt intag av monakoliner från fermenterat rött ris på mindre än 3 mg.
  • Ytterligare krav:
   • På etiketten ska anges antalet enskilda portioner som utgör det högsta dagliga intaget och en varning om att det dagliga intaget av monakoliner från fermenterat rött ris ska underskrida 3 mg.
   • På etiketten ska halten av monakoliner per portion av produkten anges
   • Etiketten ska innehålla följande varningar:
    • ’Bör inte intas av gravida eller ammande kvinnor, barn under 18 år eller vuxna
     över 70 år.’
    • ’Rådfråga läkare om du upplever några hälsoproblem i samband med intag av
     produkten.’ 
    • ’Bör inte intas om du tar kolesterolsänkande läkemedel.’
    • ’Bör inte intas om du redan använder andra produkter som innehåller fermenterat rött ris.’
 • Annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett ((EU) 2019/649)
  • Villkor för användning:
   • Högst 2 gram per 100 gram fett i livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter och i livsmedel som är avsedda för leverans till detaljhandeln.
  • Ytterligare krav:
   • Livsmedelsföretagare som levererar livsmedel som inte är avsedda för slutkonsumenter eller som inte är avsedda för leverans till detaljhandeln till andra livsmedelsföretagare ska säkerställa att de livsmedelsföretagare de levererar till får information om mängden annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, i de fall mängden överstiger 2 gram per 100 gram fett.


Del C – Ämnen som är föremål för gemenskapens granskning

 • Extrakt av grönt te innehållande (-)-epigallokatekin-3-gallat (utom vattenextrakt av grönt te innehållande (-)-epigallokatekin-3-gallat som efter att ha använts vid beredning av drycker har en sammansättning som är jämförbar med traditionella infusioner av grönt te) ((EU) 2022/2340, tillämplig från och med 21.12.2022)
 • Monakoliner från fermenterat rött ris ((EU) 2022/860)
 • Beredningar som innehåller hydroxiantracenderivat ((EU) 2021/468) av
  • rötter eller rhizom av Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon och hybrider av dessa som innehåller hydroxiantracenderivat; 
  • blad eller frukter av Cassia senna L. som innehåller hydroxiantracenderivat;
  • bark av Rhamnus frangula L. eller Rhamnus purshiana DC.

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2022