Berikning av livsmedel med näringsämnen

Med berikning av livsmedel avses tillsättning av näringsämnen dvs. för det mesta en eller flera vitaminer och/eller ett eller flera mineralämnen i livsmedlet i samband med framställningen. Om vitaminering talar man då ett livsmedel berikas med vitaminer.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel trädde i kraft den 19 januari 2006. Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2007. Länkar till förordningen finns till höger på denna sida.

Med handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter, som trädde i kraft den 1 juli 2007, upphävdes den lagstiftning om berikning som dittills hade gällt. Tillståndsförfarandet gällande berikade livsmedel föll bort och ersatts med ett anmälningsförfarande. Företagaren i livsmedelsbranschen skall lämna en anmälan till Livsmedelsverket om utsläppande på marknaden av ett livsmedel som berikats med vitaminer och/eller mineralämnen (se Anmälan om utsläppande av ett berikat livsmedel på marknaden – länken till vänster).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2018