Nanoteknologi inom livsmedelsindustrin

Nanoteknologi är en vetenskapsgren där man utnyttjar material, strukturer och funktioner av nanostorlek. Attraktiviteten med nanoteknologisk forskning och utveckling bygger på de möjligheter som ny teknologi och goda egenskaper hos de små nanopartiklarna för med sig.

Nanoteknologi utnyttjas numera redan på så gott som alla de viktigaste områdena inom teknologi och industri

Viktiga områden där nanoteknologi tillämpas är bl.a. läkemedelsindustri, elektronik, energiteknik och bioteknik. Tillämpningarna på läkarvetenskapens område verkar särskilt lovande. På marknaden finns en hel del produkter som utnyttjar nanoteknologi. Sådana produkter är bl.a. solkrämer som innehåller nanostora titandioxidpartiklar, antimikrobiska accessoarer som innehåller nanosilver och matlagningsredskap och elektronik som utnyttjar nanoteknologi.

Nanoteknologi kan utnyttjas också i livsmedel och förpackningar till livsmedel

Målet med nanoteknologin som tillämpas på livsmedel är att utveckla nya, nyttiga egenskaper och funktioner hos livsmedlen. Nanoteknologiska livsmedelstillämpningar är bl.a. smarta och aktiva livsmedelsförpackningar, nanotillsatser, nanokapslar, nanoemulsioner och nanodispersioner, vattenrening och nanofiltrering.

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2022