Tillstånd som ett nytt lvsmedel och anmälningar om nya livsmedel

Ett nytt livsmedel kan komma ut på marknaden via två olika förfaranden. Ett ansökningsförfarande används då ett nytt livsmedel för första gången kommer ut på livsmedelsmarknaden i EU.

Då beviljas ett marknadsföringstillstånd på företagarens ansökan. I ansökan ska ingå en utredning över produktens säkerhet på det sätt som avses i kommissionens genomförandeförordning. Ett underlättat anmälningsförfarande kan användas, om en produkt traditionellt och tryggt konsumerats i ett land utanför EU i minst 25 år bland en betydande del av befolkningen.

Kommissionens genomförandeförordning

Webinar: Vetenskapliga aspekter att ta i beaktande när man förbereder en ansökan för ett nytt livsmedel

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2018