Kontaktmaterial företagare

Försättnings kedjan av kontaktmaterial

Bild 1. Aktörer och aktiviteter i leveranskedjan av kontaktmaterial

Kontaktmaterial operatörer inkluderar alla som släpper ut slutiga material i kontakt med livsmedel på marknaden eller s.k mellanmaterial som ska bearbetas till det slutliga kontaktmaterialet.

I vissa fall kan företagarna ha en dubbel roll. De kan vara både livsmedelsföretagare och kontaktmaterialföretagare, till exempel de företag som bedriver grossistverksamhet. Återförsäljaren, som importerar kontaktmaterial sin egen butik från antingen den inre marknaden eller från tredjeländer, har också importörens roll.

Följande anses inte vara registreringsbara aktiviteter inom området kontaktmaterial:

  • De företagare som tillverkar råmaterial (kemikalier) för användning vid tillverkning av kontaktmaterial
  • De företag som idkar detaljhandel endast med kontaktmaterial
  • Importörer av kontaktmaterial som tar med dem för eget bruk, till exempel ett bageri som importerar kakor för förpackning av egna bageriprodukter.
Sidan har senast uppdaterats 21.10.2022