Nyttiga internetlänkar om kontaktmaterial av livsmedel

Här nedan har vi samlat nyttiga internetlänkar om kontaktmaterial 

EU-kommissionens webbplats om kontaktmaterial

Europeiska livssäkerhetsmyndigheten Efsas webbplats om kontaktmaterial

EU-kommissionens forskningscentrum JRC

EDQM Europarådet 

EU-parlamentets betänkande om verkställigheten av förordning nr 1935/2004 om kontaktmaterial (2016)

Tyska BfR:s rekommendationer om kontaktmaterial

Den amerikanska hälsomyndigheten FDA:s bestämmelser

Metaller 

Tryckfärger

Papper och kartong

Muovi

Lim

FACET

Riskbedömningsverktyget, med vars hjälp människans exponering för de ämnen i föda som sådana oreglerade material som till exempel papper och kartong, metaller, färger, lim och vaxer innehåller, kan uppskattas med hänsyn till livsmedels- och förpackningstyper – och på så sätt bedöma säkerheten hos det material som planeras. FACET-verktyget är gratis och finns tillgängligt på kommissionens Joint Research Centers (JRC) webbplats, där det även finns allmän information om ämnet.

Food Packaging Forum, Zurich

Stiftelsen sammanställer och distribuerar uppdaterad och vetenskaplig information om alla livsmedelskontaktmaterial samt om hälsa. Den samlar, sorterar och klassificerar ämnesspecifik information från olika delar i världen samt utarbetar kataloger och register av dem. https://www.foodpackagingforum.org/

Norden-publikation om egenkontrollen och spårbarheten, checklista

Branschföreningar i Finland

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2024