Antalet återkallelser av livsmedel fortsatte minska år 2023

23. april 2024

Enligt uppgifter som Livsmedelsverket samlat in återkallades 250 livsmedel från marknaden i Finland år 2023. Det totala antalet återkallelser minskade för andra året i rad. De vanligaste orsakerna till återkallelser var bekämpningsmedelsrester i växter, mikrobiologiska fel och oanmälda allergener.

Inget enskilt fel eller någon enskild produktgrupp framträdde i återkallelserna av livsmedel 2023. Det totala antalet återkallelser minskade delvis på grund av att förekomsten av etylenoxidrester i livsmedel minskade betydligt jämfört med de två senaste åren.

Förekomsten av bekämpningsmedelsrester ökade något

Återkallelser som gjordes på grund av rester av växtskyddsmedel som använts i växtproduktionen ökade med några procent jämfört med året innan. Frukt, grönsaker eller andra vegetabiliska livsmedel återkallades från marknaden 51 gånger. I sju fall var livsmedlet ris.

Olika mikrobiologiska fel, såsom salmonella, listeria och mögel, orsakade 49 återkallelser, 10 fall färre än året innan. Salmonella konstaterades i mycket olika livsmedel, såsom kött från nöt och fjäderfä, nötter och groddar. På grund av salmonella gjordes återkallelser i 19 fall.

Allergen- och tillsatsfel orsakade återkallelser

På grund av allergenfel gjordes 30 återkallelser. Gluten av spannmål, jordnötter och mjölk orsakade oftast återkallelser.  Med allergenfel avses en situation där en allergiframkallande ingrediens hamnar i ett livsmedel, och det inte finns någon påskrift om detta på förpackningen.

Tillsatsfel orsakade 30 återkallelser. I dessa fall innehöll ett livsmedel en tillsats som inte är tillåten för det aktuella livsmedlet, eller så översteg mängden av tillsatsen i livsmedlet den största tillåtna mängden.

Av de återkallade livsmedlen och material som varit i kontakt med livsmedlen härstammade 39 procent från ett annat europeiskt land och 43 procent kom från länder utanför EU. Resterande 18 procent av fallen handlade om producerade livsmedel i Finland.

Närmare uppgifter om återkallelser av livsmedel år 2023

Mer information: 
specialexpert Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, fornamn.efternamn@ruokavirsto.fi