Antalet återkallelser av livsmedel minskade år 2022

2. maj 2023

Enligt insamlade uppgifter av Livsmedelsverket återkallades 288 livsmedel från marknaden i Finland år 2022. Det totala antalet återkallelser minskade jämfört med året innan. Olika mikrobiologiska fel såsom bakterier orsakade flest återkallelser.

Det totala antalet återkallelser minskade delvis på grund av att förekomsten av etylenoxidrester i livsmedel minskade betydligt jämfört med året innan. De vanligaste orsakerna till återkallelser var desamma som tidigare: mikrobiologiska fel, rester av växtskyddsmedel och oanmälda allergener.

På grund av mikrobiologiska fel gjordes 59 återkallelser. Salmonella konstaterades i 18 fall i mycket olika typer av livsmedel, såsom kött- och fiskprodukter, färska örter och kryddor. 10 återkallelser gjordes på grund av listeria. 

Förekomsten av bekämpningsmedelsrester ökar

På grund av bekämpningsmedelsrester som använts inom växtproduktion ökade återkallelserna från föregående år med 48%. Frukt, grönsaker eller andra vegetabiliska livsmedel återkallades från marknaden 49 gånger. I nio fall var livsmedlet ris. I en del fall har det rört sig om för stora mängder rester eller helt förbjudna ämnen.

Märkningsfel av allergener och tillsatsämnen på förpackningspåskrifter ledde till återkallelser

På grund av allergenfel gjordes 35 återkallelser. Sulfit, gluten och mjölkprotein var oftast orsaken till återkallelserna. Med allergenfel avses en situation där en allergiframkallande ingrediens hamnar i ett livsmedel, och det inte finns någon påskrift om detta på förpackningen.

Tillsatsfel ledde till 21 återkallelser. I dessa fall innehöll livsmedlet en tillsats som inte är tillåten för det aktuella livsmedlet eller mängden av tillsatsen i livsmedlet överskred den högsta tillåtna mängden.

Fel i förpackningspåskrifterna såsom felaktigt datum eller saknade finska påskrifter orsakade 16 återkallanden.

Av de återkallade livsmedlen och material som varit i kontakt med livsmedlen härstammade 32 procent från ett annat europeiskt land och 48 procent kom från länder utanför EU. Resterande 20 procent av fallen handlade om producerade livsmedel i Finland.

Läs mer:
Närmare uppgifter om återkallelser av livsmedel år 2022


Mer information: 
specialexpert  Mika Varjonen, tfn 050 386 8416