Begränsning av extrakt av grönt te i livsmedel

20. december 2022

Användningen av extrakt av grönt te innehållande (-)-epigallokatekin-3-gallat (EGCG) i livsmedel kommer att begränsas från och med den 21 december 2022 när förordningen från Europeiska kommissionen träder i kraft.

Mängden (-) -epigallocatechin-3-gallat som ingår i den dagliga portionen livsmedel bör vara mindre än 800 mg. På etiketten ska anges högsta antalet portioner av livsmedlet vid ett dagligt intag och följande varningar:

  • Det dagliga intaget inte får överstiga 800 mg (-) -epigallocatechin-3-gallat.
  • Bör inte intas om du samma dag intar andra produkter som innehåller grönt te.
  • Bör inte intas av gravida eller ammande kvinnor eller barn under 18 år.
  • Bör inte intas på fastande mage.

Efter denna förordning trädde i kraft får livsmedel, som innehåller extrakt av grönt te som innehåller (-) epigallocatechin-3-gallat och som inte uppfyller kraven i denna förordning, inte längre släppas ut på marknaden. Produkter som redan finns på marknaden får marknadsföras till och med den 21 juni 2023.

Läs mer: 
Detaljerade instruktioner om användningsvillkoren för extrakt av grönt te innehållande (-) -epigallocatechin-3-gallat