En stor del av hepatit E-infektionerna härstammar sannolikt från medwurst

27. mars 2024

De hepatit E-virus som tidigare konstaterats i en inhemsk tillverkares medwurst är likadana som hos en stor del av de personer som insjuknat i hepatit E-epidemin 2024. Likheten konstaterades i en jämförelse av virusstammarna som gjordes i samarbete mellan Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

I THL:s enkätundersökning anger personer som insjuknat i hepatit E att de ätit produkter av tillverkaren i fråga oftare än jämförelsepersonerna.

Resultaten tyder på att en betydande del av hepatit E-infektionerna 2024 eventuellt beror på intagning av medwurst som tillverkats av tillverkaren i fråga.

Alla medwurstpartier som har konstaterats ha hepatit E-virus har tagits bort från försäljningen.

Hepatit E hamnar sannolikt i medwurst tillsammans med en råvara som innehåller viruset. I undersökningarna har man tills vidare inte identifierat den råvara i medwurst som orsakat hepatit E-viruset.

Livsmedelsverket fortsätter att spåra eventuella smittkällor i samarbete med de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Man fortsätter också att undersöka livsmedelsprover.

Människor smittas i allmänhet av livsmedel

Över 120 personer har insjuknat i hepatit E-epidemin 2024. Smittan fås vanligtvis från ett livsmedel som kontaminerats med virus. Viruset kan också smitta direkt från en person eller ett djur som bär på smittan. Hepatit E-virus förekommer vanligtvis hos svin och dessutom har det också påträffats hos vildsvin och hjortdjur. Det är också möjligt att exempelvis hästar bär på smittan.

Hepatit E-virus förstörs vid upphettning av maten. Vid tillverkning av medwurst upphettas inte köttet och tillverkningssättet dödar nödvändigtvis inte ett eventuellt hepatit E-virus. Därför kan exponering för hepatit E-virus inte helt uteslutas vid intagning av medwurst eller andra korvar med lång hållbarhet.

Institutet för hälsa och välfärd 26.3.2024: En stor del av hepatit E-infektionerna i början av året härstammar sannolikt från medwurst

Livsmedelsverkets meddelande 7.3.2024: Sambandet mellan insjuknanden och hepatit E-virus som konstaterats i medvurst utreds

Mer information

  • specialexpert Elina Leinonen, tfn 050 5667 207
  • sektionschef Annukka Markkula, tfn 050 564 6175
  • avdelningsdirektör Ville Kekkonen, tfn 050 401 1852

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi