Lämna en anmälan till Livsmedelsverket om alla nya kompletta kostersättningar för viktkontroll

8. november 2022

Med komplett kostersättning för viktkontroll avses livsmedel med särskild sammansättning avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning som ersätter samtliga måltider under dagen. Nya krav på sammansättning och märkning av dessa produkter trädde i kraft 27.10.2022.

Lämna en anmälan till Livsmedelsverket om du släpp ut på marknaden en ny komplett kostersättning för viktkontroll. Ta också hänsyn till kraven av märkningarna på förpackningarna. Det är till exempel obligatorisk att ange näringsdeklarationen både per portion och per total dagsranson. 

Läs mer om kompletta kostersättningar för viktkontroll