Plastkärl som innehöll icke-godkänd bambufiber togs bort från marknaden i Finland

29. november 2022

Ett tvåårigt EU-övervakningsprojekt har genomförts på den europeiska marknaden där man letade efter plastkärl som innehåller icke-godkänd bambufiber. I Finland tog Livsmedelsverket, Tullen och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna bort plastkärl som inte uppfyllde säkerhetsbestämmelserna från marknaden. Plastkärl som innehåller bambufiber uppfyller inte EU:s säkerhetskrav och det finns ingen information om hur säker en långvarig användning av kärlen är. 

Bambumjöl har bland annat använts som fyllnadsmaterial för plast vid tillverkningen av olika take away-muggar, barnserviser och måltidsredskap. Det är förbjudet att importera och sälja sådana produkter inom EU, eftersom de bryter mot lagstiftningen och man inte vet hur säkra de är. Det har konstaterats att kemikalier som är skadliga för hälsan överförs i livsmedel från plastkärl som innehåller bambufibrer.

I projektet deltog 21 EU-länder som hittade 748 kärl som innehöll olagligt bambumjöl. Oftast såldes produkterna i webbutiker och härstammade från Kina.

Inom projektet hittades även kärl som innehöll andra icke-godkända växtbaserade tillsatser. Mest anmäldes kontaktmaterial av plast som innehöll vete eller vetehalm (22 anmälningar). Andra identifierade icke-godkända växtfibrer var bland annat risskal och majs. 

Finland hittade 30 webbplatser i Finland och andra EU-länder som sålde olagliga produkter. Livsmedelsverket gjorde sammanlagt 25 anmälningar till EU:s varningssystem för livsmedel (Rapid Alert System for Food and Feed). 14 webbplatser kunde inte lokaliseras. Om produkten enligt varudeklarationen innehöll plast som blandats med icke-godkända växtfibrer ansågs produkten vara olaglig.

Läs mer:

Mer information:

Överinspektör Merja Virtanen, Livsmedelsverket, tfn 050 386 8436
Ledande sakkunnig Sanna Välimäki, Livsmedelsverket, tfn 040 548 0372

Tullens medietjänst, viestinta(at)tulli.fi, tfn 0295 527 150