Primärproduktion av livsmedel

Vad menas med primärproduktion av livsmedel?

Primärproduktion är till exempel

 • mjölkproduktion
 • äggproduktion,
 • uppfödning av slaktboskap,
 • fiske och fiskodling,
 • odling av grönsaker och frukt jämte spannmål och svamp,
 • produktion av honung,
 • plockning av vilda bär och vild svamp
 • jakt.

Primärproduktionsverksamhet är

 • produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter,
 • skördning,
 • mjölkning,
 • produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt,
 • transport av levande djur
 • transport av primärprodukter (exklusive mjölk) till nästa plats i livsmedelskedjan, såsom livsmedelsbearbetning eller detaljhandel
 • sådan överlåtelse av primärprodukter som är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten från producenten direkt till konsumenten.

Primärproduktion är däremot inte

 • vidareförädling av primärprodukter
 • transport av mjölk från ett primärproduktionsställe
 • slakt av djur.

Primärproduktionsverksamhet är till exempel inte framställning av ost eller sylt, torkning av örter, skalning av grönsaker, rensning av fisk på land eller fileing av fisk, utan de är verksamhet som hör till en livsmedelslokal.

Sidan har senast uppdaterats 27.5.2022