Livsmedel av animaliskt ursprung

På dessa sidor finner du information om primärproduktionen av livsmedel av animaliskt ursprung. Primärprodukter av animaliskt ursprung är mjölk, ägg, fisk, kräftor och honung. Kött är inte en primärprodukt, men uppfödningen av djur som används för köttproduktion är primärproduktionsverksamhet.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2022