Grönsaker

Som grönsaker räknas alla som färska saluhållna frukter, bär, grönsaker, svampar och potatis. Till grönsakerna hör också till exempel baljväxter, lökar. rotfrukter, kål. sallater, örter och grönsaksfrukter såsom tomater, gurkor, meloner och pumpor.

Handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker regleras av EU-författningar. Handelsnormerna för matsvampar och matpotatis regleras av nationella författningar.

På webbplatsen har också som en egen helhet sammanförts krav som hänför sig till den mikrobiologiska säkerheten.

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022