Direktförsäljning av renkött

Livsmedelslagstiftningen förutsätter att allt kött som är avsett att saluhållas till konsumenter besiktas med vissa undantag. Finland har beviljats ett nationellt undantag från EU-lagstiftningen som gör det möjligt att saluhålla obesiktat renkött och torkat renkött som tillverkats av sådant. Försäljning eller annan överlåtelse av obesiktat renkött direkt till konsumenten och tillverkning av torkat renkött av obesiktat renkött och försäljning eller annan överlåtelse av sådant direkt till konsumenten är tillåtet endast inom renskötselområdet.

Renbeteslagens förening har till direktförsäljare av renkött utarbetat en vägledning om god produktionssed (på finska), som kan beaktas i verksamheten.

Definitionen på direktförsäljning av renkött och torkat renkött

Sådan verksamhet, där försäljningen sker från en producent direkt till en konsument, kallas vanligen direktförsäljning. I detta sammanhang avses med direktförsäljning försäljning av obesiktat eller besiktat renkött och försäljning av torkat kött som tillverkats av obesiktat eller besiktat renkött från en producent direkt till en konsument, då försäljningen sker inom renskötselområdet.

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2022