Glass

Om glass finns inte någon produktspecifik särskild lagstiftning som gäller glass. HIM:s beslut om glass (4/1999; ändring 1226/2002) upphävdes med jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012, ändring 308/2013).

I den nationella förordningen (JSMf 264/2012) har inte setts något behov av särskilda föreskrifter om glass. I EU-lagstiftningen ingår inte heller några krav på glass. 

I fråga om märkningarna på förpackningen till färdigt förpackad glass (och även glassmix) och i informationen som tillhandahålls i andra marknadsföringssammanhang följs de allmänna kraven på märkningarna på förpackningar och vid behov internationella branschorganet Euroglaces allmänna regelverk. Glass förvaras i frystemperatur. Nettokvantiteten anges även framöver i viktenheter (g eller kg). Etablerade benämningar på glass, såsom gräddglass, mjölkglass och mjukglass får fortsättningsvis användas förutsatt att benämningarna inte vilseleder konsumenten.

Gräddglass är en etablerad benämning på en produkt som innehåller 12 % mjölkfett, 3,5 % mjölkprotein och sammanlagt 34 % torrsubstans.

I chokladglass kunde man ännu på 1980-1990-talet använda enkom kakaopulver. Vi hade haft en förordning om glass 108/1981 som reglerade vilka ingredienser som får tillsättas i glass. En ingrediens som nämns i förordningen är kakao. Benämningen chokladglass på glass som innehåller kakao har uppenbarligen sin upprinnelse i förordningen i fråga. Handels- och industriministeriets förordning om kakao- och chokladprodukter 451/2003 reglerar benämningen på glass. Därför anses att glass som saluhålls under benämningen chokladglass också borde innehålla choklad.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2022