Konserverad mjölk

I lagstiftning (HIMf 458/2003 har fastställts följande produkters sammansättning (fetthalten och torrsubstanshalten i mjölken), behandlingar, tillåtna tillsättningar och råvaror jämte särskilda krav på märkningarna på förpackningen:

  • Delvis dehydratiserad mjölk (mjölkkoncentrat)
  • Fullständigt dehydratiserad mjölk (mjölkpulver)
Sidan har senast uppdaterats 13.1.2022